• SOWY

    Moje ulubione ptaki, wykonane ze wszystkiego ( kory, papieru, materiału, nakrętek itp.).